Suomeksi Skandinaviska StartsidaTjänsterKontakt
   
Lönepartner i Mälardalen Välj språk
   
      
   
 

 

Mer än bara mälardalen
Ert företags samarbetspartner
för löne- och personaladministrativa tjänster i hela Norden!

LönePArtner i Mälardalen är ett privat tjänsteföretag, specialicerat på
outsourcing av löner och personaladministration. LönePArtner i Mälardalen
startade sin verksamhet år 2000.

Hög kompetens, lojalitet, effektivitet och anpassningsförmåga är våra ledord.

Lönekostnaderna är ofta företagets allra största utgift. Därför är det viktigt
att lönearbetet sköts av specialutbildad personal som kan arbetsmarknadens
regelverk, lagar, kollektivavtal och olika bestämmelser.

Outsourcing av lön- och/eller personalarbetet innebär för ert företag:

  • Enkelt med effektiv lönehantering
  • Tid att fokusera på kärnverksamheten
  • Tillgång till expertis inom löne- och personaladministration
  • Konkurrenskraftiga priser

 

     
   
LönePArtner i Mälardalen
Kryddvägen 17
S-632 33 Eskilstuna

Tel, fax: +46 (0)16 423696
Mobilnr: +46 (0)70 7414917
E-post: pirjo@loneadm.se
 
LönePArtner finns i Mälardalen - för Norden
Vare sig ert företag finns i närområdet Mälardalen (Västerås, Enköping, Uppsala, Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Örebro, Stockholm...osv) eller i hela Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) så kan LönePArtner hjälpa dig.